هاگینا حامی حیوانات

کمپانی هاگينا در راستای انجام مسئوليت‎های خود در زمينه حفاظت از محيط زيست، طی گواهی نامه شماره H۵۰۱۰۲۹ به معاهده دویچه تیر شوتزباند پيوسته و مجاز به استفاده از لوگوی حفاظت از حيوانات می‎باشد. اين معاهده شامل قوانينی است كه توليدكنندگان فرآورده‎های آرايشی و بهداشتی را از هر نوع آزمايش مواد اوليه و محصول توليد شده بر روی حيوانات منع كرده است. همچنين استفاده از مواد و بافت‎های حيوانی كه استخراج آن منجر به آزار موجودات زنده می‎گردد همچون مشك، عصاره راسو، صفرای خرس، پودر ابريشم و ... ممنوع می‎باشد.